Detalls

Arquitecte BCA ARQUITECTURA
Promotor UNIVERSITAT DE BARCELONA
Constructora VOPI 4
Localització BARCELONA
Cost
Superfície 20.282 m2
Any del projecte 2015
Any de l’obra 2016

Descripció L’edifici sota rasant ocupa una gran part del solar amb unes dimensions aproximades de 150’00m per 26’30m, mentre que a partir de la planta baixa, l’edifici es va estretint en diferents trams de la seva llargada, al créixer en alçada, amb la finalitat d’adaptar-se als usos interiors de cada planta. A partir de la segona planta, l’edifici ja té una amplada constant en tota la seva llargada fins a la planta coberta. L’edifici es distribueix en dues volumetries a partir de la planta sobre rasant; una part de l’edifici, en un dels extrems, té una alçada de PB + 12 pisos, mentre que la resta de l’edifici té una alçada de PB + 3 plantes. En la planta soterrani es situa l’aparcament, els serveis i les instal·lacions; a la planta baixa els accessos a l’edifici, la recepció, els espais comuns i un local segregable, i a partir de la primera planta es disposen les habitacions que composen pròpiament la residència. L’accés a l’aparcament es produeix per una rampa que es situa en un dels testers de l’edifici i que queda desvinculat del perímetre del mateix sobre rasant.

Related Projects