Detalls

Arquitecte BCA ARQUITECTURA
Promotor IOSA INMUEBLES
Constructora COMSA CORPORACIÓN
Localització BARCELONA
Cost
Superfície 13.300 m2
Any de projecte 2017
Any de l’obra 2017 – 2018

Descripció

El projecte consisteix en una residència d’estudiants situada al carrer de Viriat, confrontant amb l’Estació de Sants (Barcelona).

Correspon a un edifici d’altura 54 metres sobre rasant, previst amb dues plantes soterrani i 16 plantes més sobre rasant. Els soterranis és on s’ubica l’aparcament, i la resta de plantes habitacions d’estudiants, serveis i sales comunes.

La tipologia estructural del conjunt es basa, per una banda en forjats conformats per lloses massisses de formigó armat i unidireccionals in situ (estructura horitzontal), i per altre banda, en pilars, pantalles i nuclis de formigó armat (estructura vertical).

La contenció de terres es soluciona mitjançant pantalles i la fonamentació per pilots, degut a les grans càrregues previstes per a un edifici d’altura d’aquestes característiques.

Projecte realitzat amb metodologia BIM.

Related Projects