Detalls

Arquitecte DL2A
Promotor CIMR
Constructora
Localització MARROC – CASABLANCA
Cost 15.993.000 €
Superfície 13.500 m2
Any de projecte 2015 – 2016
Any de l’obra 2019-2020

Descripció

L’arriostrament de l’edifici es realitza a partir d’un nucli de formigó armat, el qual per la seva major rigidesa en comparació amb els altres elements verticals, pren totes les sol·licitacions degudes a càrregues horitzontals, el sistema de pilars assegura que en aquest sentit només es transmetin les càrregues verticals fonaments, sent els forjats de llosa posttesada o de formigó armat i els fonaments una gran solera.

Related Projects