Detalls

Arquitecte GCT
Promotor ES VERN
Constructora CALAF
Localització SANT JUST DESVERN – BARCELONA
Cost 16.500.000 €
Superfície 18.907 m²
Any de projecte 2016
Any de l’obra 2017 – 2018

Descripció

El projecte consisteix en un nou conjunt de tres edificis plurifamiliars d’habitatges amb soterranis per aparcaments i trasters, construcció de piscina i urbanització d’espais lliures interiors ubicat en el municipi de Sant Just Desvern de Barcelona. L’illa té una forma rectangular de mides aproximades 43x67m i els tres edificis (D, E i T) que formen el conjunt estan distribuïts de forma regular sent aquests paral·lels als carrers en la seva direcció principal.

L’edifici D, degut a la seva dimensió es divideix mitjançant una junta de dilatació en dos blocs. Un té 3 plantes soterranis i 6 plantes sobre rasant, l’altre bloc té 2 plantes soterranis i 6 plantes sobre rasant. L’edifici E té 2 plantes soterranis i 5 plantes sobre rasant. L’edifici T té 2 plantes soterranis i 6 plantes sobre rasant. L’estructura horitzontal es resol amb sostres de llosa massissa de formigó armat pels soterranis i forjats reticulars de cassetó perdut pels sobre rasant. L’estructura vertical amb pilars de formigó armat. La fonamentació es resol amb sabates aïllades i la contenció amb murs pantalla de pilons per les alineacions a carrer i amb murs de soterrani executats a dues cares per les alineacions que donen a interior d’illa.

Related Projects