Detalls

Arquitecte ESPINET UBACH
Promotor NEINOR HOMES
Constructora VOPI 4
Localització SANT CUGAT DEL VALLÈS, BARCELONA
Cost 11.500.000 €
Superfície 12.200 m2
Any del projecte 2016
Any de l’obra 2016 – 2017

Descripció

Promoció de dos edificis d’habitatges i places d’aparcament a la parcel.la B4.2 del Turó de Can Mates, Sant Cugat del Vallès, Barcelona.

Els dos edificis són idèntics i aïllats. Tenen forma rectangular i una distribució en alçada de planta baixa i 4 plantes pis. Els dos edificis s’ubiquen en una parcel.la comú on s’integren sota rasant dues alçades de soterrani destinades a aparcament i trasters.

L’estructura horitzontal es resol mitjançant forjats reticulars sobre rasant i, donades les exigències de resistència al foc als aparcaments, amb lloses massisses sota rasant. La fonamentació es resol de manera superficial amb una llossa massissa que treballa, a la vegada, per compensar l’empenta negativa de l’aigua i per assegurar, també, la estanqueïtat del conjunt. Per a la contenció, degut a l’execució de dues plantes sota rasant, es proposen pantalles de formigó armat executades “in situ” amb una línia d’ancoratges provisionals.

Projecte realitzat amb metodologia BIM.

Related Projects