Detalls

Arquitecte EMILIANO LÓPEZ I MÓNICA RIVERA
Promotor
Constructora TYPO
Localització BARCELONA
Cost
Superfície 365 m2
Any de projecte 2005
Any de l’obra 2007 – 2008

Descripció

Es tracta d’un habitatge unifamiliar al c/ Torrent de Can Caralleu, 9 de Barcelona.

La vivenda es disposa, en planta, en forma de L sobre un solar de forma rectangular i consta de planta semisoterrani, planta baixa i 2 plantes pis. Els 2 braços de la L defineixen un jardí orientat a Sud amb una petita piscina.

L’estructura vertical s’organitza amb una sèrie de pilars apantallats de formigó armat de 25cm d’ample que neixen del mur de contenció o del seu propi fonament. No segueixen una retícula ordenada i han de quedar vistos a l’interior.

Tots els sostres es resolen amb llosa massissa de formigó armat de cantell 22cm.

Related Projects