Detalls

Arquitecte TAC ARQUITECTES
Promotor PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE DE BARCELONA
Constructora
Localització BARCELONA
Coste 8.600.000 €
Superfície 10.100 m²
Any del projecte 2016 – 2017
Any de l’obra

Descripció

El conjunt és un edifici aïllat de forma rectangular separat en dos blocs compostos per una planta baixa, que s’adapta als carrers que limiten la illa amb diferents canvis de nivell , i per cinc plantes tipus. El bloc A té dos soterranis mentre que el bloc B només en té un.

El plantejament del sistema estructural és molt endreçat i racional. L’estructura horitzontal es planteja amb llosa massissa ja que cal compensar els grans voladius que són un dels grans trets diferenciadors de l’estructura. La unió entre els sostres i els voladius es realitza amb una jàssera de cantell que dota de rigidesa torsional al conjunt. L’estructura vertical es resol amb costelles de formigó armat d’espessor 20cm executats “in situ”.

La baixa resistència del terreny i la posició del nivell freàtic fa que es plantegi una fonamentació amb llosa massissa. La contenció es resol amb pantalles contínues.

Related Projects