Details

Architect BCA ARQUITECTURA
Promotor SOLVIA
Constructora
Localització SANT CUGAT DEL VALLÈS – BARCELONA
Cost 8.178.757 €
Superfície 20.753 m2
Any de projecte 2016
Any de l’obra 2018-2020

Descripció

Es tracta d’un conjunt de nova planta d’habitatges situat al barri de Volpelleres a la ciutat de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental). El solar es troba al carrer Benet Cortada núm. 02-08. El conjunt es divideix en dues zones separades per un bloc existent: l’escala A, que es troba aïllada i les escales C, D i E.

Totes les escales compten amb aparcament soterrat d’una o dues plantes, i a la zona central s’hi ubica l’aparcament soterrat i la zona comunitària amb piscina sobre rasant.

L’estructura horitzontal es resol amb llosa massissa de formigó armat en les plantes soterrani i la resta de forjats amb forjat reticular. Aquests forjats es recolzen sobre una retícula de pilars de formigó armat situats sobre eixos regulars. A les zones de les escales, es proposen murs apantallats per rebre els principals esforços horitzontals de vent.

La fonamentació de l’edifici es planteja de manera superficial mitjançant sabates aïllades i la contenció es soluciona amb pantalles perimetrals de formigó armat amb ancoratges.

Related Projects