Rehabilitació

La rehabilitació estructural és una especialitat dins de la consultoria d’ estructures que requereix una preparació i una experiència àmplies per donar resposta a uns requeriments molt específics. Per això sempre hem tingut un equip que es dedica en exclusiva a aquesta disciplina. ​

Els nostres serveis engloben des de informes o dictàmens, en els que moltes vegades l’ull clínic és primordial per la detecció precoç de problemes estructurals; diagnosi i projectes, en els que s’ha de garantir no només l’estabilitat i resistència dels edificis sinó també la seva durabilitat; direcció d’obra, en la que és imprescindible tot el recorregut previ perquè la presa de decisions sigui la més adequada a l’edifici en concret que estem rehabilitant.​

Acostumem a acompanyar al client fins a la finalització de l’obra, ja que considerem necessària la presència de l’especialista en estructures – redactor del projecte durant totes les seves fases. Aquest perfil facilitarà un desenvolupament de la obra més lineal ja que té una visió global del projecte, resoldrà dubtes i imprevistos i validarà els canvis que puguin sorgir.

Només un profund coneixement de les tècniques constructives permet una intervenció eficaç en l’estructura existent.​

Projectes relacionats amb Rehabilitació

Notícies

AMPARO LECHA

Cap d’Equip – Responsable de l’Àrea d’Innovació​

alecha@bisstructures.com

REHABILITACIÓ – Torre Bellesguard​

“La Torre Bellesguard de Gaudí a vista de drone​”

Màster de Rehabilitació d’estructures​

“Entrevista a David i Fructuoso Mañá sobre el Màster de rehabilitació d’estructures”