Serveis especials

Addicionalment al servei principal de consultoria estructural, BIS structures ofereix diversos serveis complementaris:​

FOC: assessorem en Enginyeria de Foc Avançada (AFE) per garantir el comportament al foc de les nostres estructures més enllà del compliment bàsic de les normatives vigents. ​
SISME: quan el requeriment sísmic és dominant, aportem el nostre coneixement en matèria tècnica i normativa per aconseguir que el disseny de l’edifici permeti una excel·lent amortiment i dissipació de la energia sísmica.​
GEOTÈCNIA: som especialistes en la interpretació del comportament dels terratrèmols en casos complexos i els seus efectes sobre els edificis.
MATERIALS AVANÇATS: la nostra àmplia visió en els camps més innovadors ens permet treballar amb els materials més avançats com formigons d’altes prestacions, acers especials d’ alta resistència i ductilitat, fusta i compòsits multicapa, fibres de carboni i/o vidre, alumini i vidre estructural.
FLUID DINÀMICA: aplicant metodologies CFD (Computational Fluid Dynamics) modelem situacions complexes d’ interacció vent-estructura.​
SGT: el nostre servei de gestió tecnològic, desenvolupat durant anys, ens permet desenvolupar i dirigir per compte dels nostres clients el treball de grans especialistes internacionals en segments como el Túnel de Vent Aerodinàmic de Capa Límit, la Geotècnia de Grans Volums, la generació de forma (FORM FINDING) en estructures lleugeres de membrana i cables.​